Cảnh làng quê hiện lên thật đẹp nhưng lại thấm đượm nỗi buồn da...

Đề bài: Cảnh làng quê hiện lên thật đẹp nhưng lại thấm đượm nỗi buồn da diết bâng khuâng trong Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử. Phân tích bài thơ để chứng minh...

Phân tích nhân vật văn sĩ Hoàng, văn sĩ Độ để làm rõ cách...

Đề bài : Đôi mắt là truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Anh (chị) hãy: Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Phân tích nhân vật...

Làm sáng tỏ ý kiến: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc...

Đề bài : Tình cảm đất nước quê hương thể hiện trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. (Làm sáng tỏ ý kiến: “Bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là khúc tình...

Phân tích hình tượng người nghĩa sĩ trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần...

Đề bài: Phân tích hình tượng người nghĩa sĩ trong bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu. ( Ngữ Văn 12 ) Bài làm Thế kỷ XIX là thời kỳ lịch sử đau...

Phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người cũng quan trọng...

Đề bài: Phê phán thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết Anh (chị) suy nghĩ như thế...

Bài Văn hay