Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Các đề bài tiêu biểu Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi viết: “Chuyện của gia đình ta nó cũng dài như sông, để rồi chú sẽ chia cho mỗi người một khúc mà ghi...
Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của...

Đề bài : Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành. Một hình ảnh của thiên nhiên Sự gắn bó với cuộc sống con...

Lập dàn ý để phân tích tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn...

Đề bài : Lập dàn ý để phân tích tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. ( Ngữ Văn 12 ) Bài làm TÁC GIẢ Sinh năm 1930 - mất năm 1989....

Lòng nhân hậu của nhân vật An-đrây Xô-cô-lốp được thể hiện như thế nào...

Đề bài: Lòng nhân hậu của nhân vật An-đrây Xô-cô-lốp được thể hiện như thế nào trong đoạn trích của Sô-lô-khốp? ( Ngữ Văn 12 ) Bài làm M.Sô-lô-khốp là nhà văn lỗi lạc của nước Nga...

Tầm quan trọng của việc xác định mục đích học tập

Đề bài : Tầm quan trọng của việc xác định mục đích học tập ( Ngữ văn 12 )  Bài làm Học để làm gì? Câu hỏi ấy nghe ra thật là tầm thường cũ rích, nhưng...

Bài Văn hay