Nêu cảm nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng...

Đề bài : Nêu cảm nghĩ về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. ( Ngữ văn 9 ) bài làm Phân tích đề Đây là bốn dạng đề mở. Vì vậy, học sinh...

Tệ nạn bạo lực trong gia đình cậu bé Phác gây ra hậu quả...

Đề bài : Tệ nạn bạo lực trong gia đình cậu bé Phác gây ra hậu quả xấu như thế nào? Tư tưởng nhân đạo của nhà văn biểu hiện ra sao? ( Ngữ Văn...

Bình giảng đoạn thơ trích trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi:...

Đề bài : Bình giảng đoạn thơ trích trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi: Sáng mát trong như sáng năm xưa (...) Những buổi ngày xưa vọng nói về ( Ngữ văn 12...

Hãy dựa vào nội dung bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan...

Đề bài : Hãy dựa vào nội dung bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên để giải thích ý nghĩa nhan đề đó của bài thơ. Bình giảng khổ thơ được...

Bình giảng đoạn thơ: Bên kia sông Đuống (.…….) Bây giờ tan tác về...

Đề bài : Bình giảng đoạn thơ: Bên kia sông Đuống (.…….) Bây giờ tan tác về đâu ( Ngữ văn 12 ) Bài làm MỞ BÀI Trong bài Bên kia sông Đuống có một đoạn thơ hoài...

Bài Văn hay