Tây Tiến

Đề bài : Dựa vào phần tiểu dẫn sách giáo khoa và hiểu biết của em về tác giả, tác phẩm, hãy viết phần Mở bài cho tác phẩm Tây Tiến. ( Ngữ Văn 12 )

Bài làm

Tây Tiến là một vùng đất rộng lớn bao gồm: Tây Bắc và vùng Thượng Lào. Nơi rừng núi hùng vĩ và hiểm trở này năm 1947 đã có mặt một đoàn quân đa số là thanh niên trí thức Hà Thành với lòng nhiệt tình quyết hi sinh cho nền độc lập của nước nhà. Họ đã chịu đựng gian khổ bệnh tật và không ít người đã nằm xuống chốn biên cương. Năm 1948 người đại đội trưởng Quang Dũng đã về vùng đồng bằng Phù Lưu Chanh. Nỗi nhớ Tây Tiến đã dâng lên cồn cào và bài thơ đã ra đời một cách tự nhiên với cái tên ban đầu là Nhớ Tây Tiến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here