Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải.

Đề bài : Dựa vào tiểu dẫn ở sách giáo khoa và hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hãy viết phần Mở bài cho tác phẩm Mùa lạc. ( Ngữ Văn 12 )

Bài Làm

Sáng tác của Nguyễn Khải thường thể hiện sự nhạy bén và cách khám phá riêng về những vấn đề xã hội, về năng lực phân tích tâm lí sắc sảo, về sức mạnh của lí trí tỉnh táo. Truyện ngắn Mùa lạc được viết năm 1960 nói về một hiện thực là xây dựng nông trường Điện Biên vốn là chiến trường năm xưa. Thế nhưng, Nguyễn Khải đã tập trung chú ý vào sự biến đổi của số phận con người, sự hình thành những quan hệ đạo đức mới giữa con người. Nó khẳng định những giá trị nhân đạo và lối sống mới thông qua con đường đi lên của số phận nhân vật Đào.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here