Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Đề bài :Dựa vào tiểu dẫn ở sách giáo khoa và hiểu biết về tác giả, tác phẩm, hãy viết phần Mở bài cho tác phẩm Vợ chồng A Phủ. ( Ngữ Văn 12 )

Bài làm

Truyện Tây Bắc là thành công của Tô Hoài trong nhận thức khám phá hiện thực kháng chiến ở một địa bàn đặc biệt vùng cao phía Tây Bắc của Tổ quốc. Tác phẩm được giải nhất của hội Văn nghệ Việt Nam 1945 – 1955. Vợ chồng A Phủ là một trong ba tác phẩm của Truyện Tây Bắc. Nó viết về hai chặng đời của Mị và A Phủ. Từ lúc Mị làm con dâu gạt nợ trong nhà Thống lý Pá Tra đến lúc cởi trói cho người làm trừ nợ là A Phủ, chặng thứ hai là cuộc sống kháng chiến của vợ chồng A Phủ và dân làng Phiềng Sa.

Đoạn trích ở sách giáo khoa là phần đầu của cuộc đời cay đắng trong thân phận súc nô của Mị và A Phủ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here